X
รมต.อนุชา ยืนยันให้ความเป็นธรรมชุมชนชาวเลหลีเป๊ะ

รมต.อนุชา ยืนยันให้ความเป็นธรรมชุมชนชาวเลหลีเป๊ะ

20 ม.ค. 2566
190 views
ขนาดตัวอักษร

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมเป็นประธานการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาข้อเท็จจริงกรณีปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ซึ่งสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ครั้งที่ 1/2566  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โดยการประชุมครั้งนี้มี พล...สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตรนายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธัชชญาณ์ณัช  เจียรธนัทกานนท์  เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงกรณีปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล เข้าร่วม


ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยต่อปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวชุมชนหลีเป๊ะ ประกอบกับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี สั่งการให้ นายอนุชา นาคาศัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เร่งติดตามให้ความช่วยเหลือกรณีข้อพิพาทบนเกาะหลีเป๊ะอย่างเร่งด่วน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกภายหลังจากที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงกรณีปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 โดยมี พล...สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร เป็นประธานคณะกรรมการ มีผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นกรรมการ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎระเบียบ ซึ่งที่ประชุมได้รับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงรุกโดยคณะกรรมการจะมีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงการถือครองกรรมสิทธิ์ และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ข้อพิพาทอย่างเร่งด่วน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาติดตามเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป


รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  จากการศึกษาและตรวจสอบสภาพปัญหา พบว่ามีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงต้องมีการหารือและตรวจสอบโดยละเอียด อย่างไรก็ตามขอยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งดำเนินการเรื่องนี้อย่างเป็นธรรม ต้องตรวจสอบที่มาของการถือครองกรรมสิทธิ์บนที่ดินว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ พร้อมขอให้พี่น้องประชาชนชาวหลีเป๊ะมั่นใจว่ารัฐบาลจะไม่เอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นกรณีพิเศษ โดยจะยึดความถูกต้องตามกฎหมายเป็นหลัก รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปพบปะและรับมอบหนังสือจากผู้แทนชุมชนชาวเลหลีเป๊ะ ที่บริเวณโถงแถลงข่าวชั้น 1 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 พร้อมให้กำลังใจพี่น้องชาวเล ก่อนเดินทางกลับ

Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล