X

"โคก หนอง นา โมเดล"

12 มิ.ย. 2564
110 views
ขนาดตัวอักษร


 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายศิริวัฒน์  บุปผาเจริญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" โดยมี นายปฐมพงษ์  จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายพิทักษ์ศิลป์  แก้วอุ่นเรือน พัฒนาการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ให้การต้อนรับ ณ แปลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM ) ขนาดพื้นที่ 15 ไร่ ของนางศรีจันทร์  ปิตานี  บ้านแม่จ๋าน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการขุดปรับพื้นที่ 

นางศรีจันทร์ ปิตานี กล่าวว่า ปลื้มปิติ ไม่คิดว่าความฝันของประชนชนรากหญ้า จะเป็นความจริง เมื่อปี พ.ศ. 2560 ได้รับโอกาสจากกรมการพัฒนาชุมชน ในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิทยากรสัมมาชีพ และได้เรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาที่ศูนย์​ศึกษา​การพัฒนา​ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก​พระราชดำริ จังหวัด​เชียงใหม่​ และได้เรียนรู้เรื่องของหลักกสิกรรม จึงคิดว่าสักวันพื้นที่ของตนจะมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  และได้ใช้พื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนในชุมชนได้มาใช้ประโยชน์  เมื่อได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"  ตนจึงตั้งใจที่จะน้อมนำศาสตร์พระราชาของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติ และจะทำให้พื้นที่แห่ง​นี้​เป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนอย่างแท้จริง เนื่องจากเดิมที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เคยมีการใช้สารเคมี  จากการได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้จึงได้หยุดใช้สารเคมีมาเป็นเวลา 7 ปี  อีกทั้งเป็นพื้นที่ขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร  จากการขุดผ่านไป 5 บ่อ จากทั้งหมด 8 บ่อ แล้วพบว่ามีน้ำ จึงเป็นสิ่งมหัศจรรย์สำหรับตนที่รอน้ำมากว่า 7 ปี 


นายปฐมพงษ์  จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า หลังจากที่ดำเนินการขุดปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้ว แผนที่จะดำเนินการพัฒนาต่อยอดต่อไป คือ การจัดทำฐานการเรียนรู้ระดับตำบล 9 ฐานเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง ตามโครงการฯ ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้คนหัวเห็ด ฐานเรียนรู้เรื่องกสิกรรมธรรมชาติ ฐานเรียนรู้คนเอาถ่าน ฐานเรียนรู้คนรักษ์แม่ธรณี ฐานเรียนรู้คนติดดิน ฐานเรียนรู้คนรักษ์น้ำ ฐานเรียนรู้คนรักษ์แม่โพสพ ฐานเรียนรู้คนมีไฟ ฐานเรียนรู้หัวคันนาทองคำ   และการแปรรูปผ้าทอกะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติ 


ในการนี้ นายศิริวัฒน์  บุปผาเจริญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เยี่ยมชม ในพื้นที่แปลง ให้กำลังใจเจ้าของแปลง ให้มีความมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการและได้ให้กำลังใจ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วย 

สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ทั้งหมด จำนวน 103 แปลง แยกเป็น พื้นที่เรียนรู้ฯชุมชนต้นแบบ (CLM) จำนวน 4 แปลง และพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ (HLM) จำนวน 99 แปลง โดยพื้นที่เรียนรู้ฯชุมชนต้นแบบ (CLM) จำนวน 4 แปลง กรมการพัฒนาชุมชน ได้ขอความอนุเคราะห์กองทัพไทย สนับสนุนเครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ และกำลังพล เพื่อดำเนินการปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดินรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล โดยวิธีเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน


อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล