X

ถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน

28 ธ.ค. 2564
420 views
ขนาดตัวอักษร

ปลัดกระทรวงมหาดไทย วางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน พร้อมเชิญชวนช่วยกันทำความดีเป็นปฏิบัติบูชา

 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (28 ธ.ค. 64) เวลา 07:30 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมในพิธี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราช โดยทรงรวบรวมกำลังพล และเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ กระทั่งทำให้ชาติของเรามีเอกราชและมีความเป็นปึกแผ่นตราบจนถึงปัจจุบัน นับเป็นคุณูปการอย่างใหญ่หลวงที่พระองค์ท่านผู้ทรงเป็นพระประมุขที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งยวดในการสงครามต่อต้านอริราชศัตรู และทรงเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราชาวไทยในทุกยุคทุกสมัย ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่าน ช่วยกันทำความดี เพื่อเป็นปฏิบัติบูชา และเป็นการเสริมสร้างคุณค่าที่สำคัญยิ่งสำหรับชาติไทย คือ การมีน้ำใจเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานโครงการจิตอาสา เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน"

 

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อแผ่นดินไทย รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 28 ธ.ค. ของทุกปี เป็น "วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน" และถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" เพื่อยกย่องพระองค์เป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ กอบกู้เอกราชของชาติไทย และสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูปทรงเครื่องขัตติยาภรณ์ ประดับเหนืออัศวราชพาหนะ (ม้า) พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงดาบ ประดิษฐานบนแท่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บริเวณวงเวียนใหญ่ ฝั่งธนบุรี ออกแบบปั้นโดยศาตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

 

นอกจากนี้ ในวันนี้ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และพ่อค้า ประชาชน ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะต่อพระบรมราชานุสาวรีย์ หรือพระรูป สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ ณ สถานที่ที่จังหวัดกำหนด และร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อันเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทย

Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล