X

คอน้ำอัดลม สบายใจ! ยืนราคาเดิม ยังไม่ขึ้นราคา

19 ม.ค. 2565
24560 views
ขนาดตัวอักษร

19 ม.ค.65 – อะไรจะขึ้นราคา! แต่น้ำอัดลมยังไม่ขึ้น กรมการค้าภายใน ยันหารือกับผู้ผลิตแล้ว พร้อมตรึงราคายังไม่ปรับขึ้นราคา ย้ำใครฉวยโอกาส มีโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 14,000 บาท

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันเอง จะไม่มีการปรับขึ้นราคาน้ำอัดลมในช่วงนี้แน่นอน โดยนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน บอกว่า กรมการค้าภายใน ได้ประชุมกับบริษัทผู้ผลิตน้ำอัดลมรายใหญ่ทุกยี่ห้อ ชี้แจงทำความเข้าใจด้วยกันทั้งหมดว่านโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ยังไม่มีนโยบายให้มีการปรับขึ้นราคาในส่วนของผลิตภัณฑ์น้ำอัดลม ขอให้ผู้ผลิตน้ำอัดลมตรึงราคาจำหน่ายเดิม ไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภคมากขึ้นไปอีกในช่วงนี้

ทั้งนี้กลุ่มผู้ผลิต ยืนยันว่า จะยังไม่มีการปรับขึ้นราคาแน่นอน ดังนั้นหากผู้ค้ารายใดปรับขึ้นราคาจำหน่ายให้กับประชาชนถือว่าเป็นการฉวยโอกาส จะมีโทษตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งมีโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ

อย่างไรก็ตามน้ำอัดลมไม่ใช่สินค้าควบคุม แต่เป็นสินค้าที่อยู่ในบัญชีต้องติดตามราคาจำหน่าย ซึ่งการจะขึ้นราคาต้องแจ้งการปรับขึ้นราคาและเหตุผล มายังกรมการค้าภายในให้รับทราบก่อน หากพบเห็นว่ามีการกักตุนหรือฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ทางกรมฯจะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาด

สำหรับรายชื่อสินค้าควบคุ มและสินค้าที่ต้องดูแลราคา ตามการกำหนดของกระทรวงพาณิชย์ ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดราคาสินค้าและบริการ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา กำหนดสินค้าและบริการที่ต้องควบคุมราคาทั้งสิ้น 51 รายการ เช่น

น้ำมันเชื้อเพลิง , หน้ากากอนามัย , ยารักษาโรค , แอลกอฮอล์ล้างมือ , สบู่ , ผ้าอ้อม , ผงซักฟอก , ข้าวสาร , ข้าวเปลือก , ไข่ไก่ , กระเทียม ,สุกร , เนื้อสุกร , น้ำมัน , หอมหัวใหญ่ , เครื่องแบบนักเรียน , บริการรักษาพยาบาล เป็นต้น

Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล