X
“ยุติธรรม” แปลว่าอะไร? | คำไทยรู้ไว้ใช้ถูกต้อง

“ยุติธรรม” แปลว่าอะไร? | คำไทยรู้ไว้ใช้ถูกต้อง

8 มี.ค. 2565
20770 views
ขนาดตัวอักษร

“ยุติธรรม” คำที่หลายคนเคยได้ยิน แต่อาจไม่ทราบว่ามีที่มาจากไหน และมีความหมายว่าอะไร? วันนี้น้องบัวบานและ #คำไทยรู้ไว้ใช้ถูกต้องBB_MCOT จะพาทุกคนไปไขข้อสงสัยกันค่ะ

“ยุติธรรม”

ยุติ (ภาษาบาลีเขียน : ยุตฺติ; ภาษาสันสกฤตเขียน : ยุกฺติ) เป็นคำกริยา หมายถึง ชอบ, ถูกต้อง

ธรรม มาจากภาษาสันสกฤต ธรฺม หมายถึง คุณความดี, คำสั่งสอนในศาสนา , หลักประพฤติปฏิบัติในศาสนา, ความจริง, ความยุติธรรม, ความถูกต้อง, กฎ, กฎเกณฑ์ เช่น ธรรมะแห่งหมู่คณะ, กฎหมาย เช่น ธรรมะระหว่างประเทศ, สิ่งของ เช่น เครื่องไทยธรรม

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 บัญญัติคำว่า “ยุติธรรม” เอาไว้ 3 ความหมาย คือ

1. เป็นคำนาม หมายถึง ความเที่ยงธรรม, ความชอบธรรม, ความชอบด้วยเหตุผล, เช่น ศาลย่อมทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม

2. เป็นคำนาม หมายถึง ชื่อกระทรวงที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศาลยุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี.

3. เป็นคำวิเศษณ์ หมายถึง เที่ยงธรรม, ไม่เอนเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่ง, ชอบด้วยเหตุผล, เช่น ราคายุติธรรม กรรมการตัดสินอย่างยุติธรรม.

สุดท้ายนี้ “ความยุติธรรม” ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนควรได้รับ แล้วพบกันใหม่กับน้องบัวบานและ #คำไทยรู้ไว้ใช้ถูกต้องBB_MCOT นะคะ

บทความอื่น ๆ ของน้องบัวบาน

- คำไทยรู้ไว้ ใช้ถูกต้อง 👉🏻  bit.ly/khamthai_BB 

- คำศัพท์ที่มักเขียนผิด | คำไทยรู้ไว้ใช้ถูกต้อง : https://www.mcot.net/view/BjwwxiJr

Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล