X
“นาคาปัญจามี” (Naga Panchami) เทศกาลบูชาเทพเจ้างู

“นาคาปัญจามี” (Naga Panchami) เทศกาลบูชาเทพเจ้างู

6 ส.ค. 2565
190 views
ขนาดตัวอักษร

“นาคาปัญจามี” หรือ เทศกาลบูชาเทพเจ้างู จัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมปฏิทินฮินดู ชาวฮินดูมีความเชื่อว่างูจะไม่ทำร้ายผู้บริสุทธิ์ โดยเฉพาะผู้ที่นับถือพระศิวะและพระพิฆเนศ อีกทั้ง “งู” ยังเป็นสังวาล (สร้อยคอ) เครื่องประดับของพระศิวะอีกด้วย วันนี้ Backbone MCOT จึงขอพาทุกคนไปรับชมบรรยากาศเทศกาลบูชาเทพเจ้างู หรือ “นาคาปัญจามี” และเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเชื่อเรื่อง “งู” กัน


เทศกาล “นาคาปัญจามี” (Naga Panchami) เทศกาลบูชาเทพเจ้างู เป็นเทศกาลของชาวฮินดูที่มีการเฉลิมฉลองกันทั่วประเทศอินเดียและเนปาล ซึ่งจัดขึ้นในช่วงวันขึ้น 5 ค่ำ แห่งเดือนศราวัน (Shravan) ซึ่งอยู่ในราวเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมตามปฏิทินฮินดูนอกจากนี้คนอินเดียส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อกันอีกว่าผู้ที่ถูกงูกัด จะเป็นผู้ไม่มีราคี ไม่มีบาป ความเชื่อนี้อาจสืบเนื่องมาจากความเชื่อของ “พราหมณ์ฮินดู” เราจะเห็นได้จากภาพที่ “พระศิวะ” มีงูคล้องอยู่ที่พระศอเป็นเครื่องประดับ โดยที่มาของเครื่องประดับงูที่คล้องพระศอพระศิวะนี้มาจากนักบวชผู้หนึ่ง มีภรรยาหลายคน แต่ภรรยานั้นเกิดหลงรักพระศิวะเข้า นักบวชคนนั้นจึงส่งงูพิษมาทำร้าย แต่งูพิษนั้นกลับพ่ายแพ้ต่อมนต์ของพระศิวะ และถูกจับนำมาเป็นสังวาล หรือสร้อยคอ คล้องอยู่ที่พระศอ กลายเป็นเครื่องประดับขององค์พระศิวะนั่นเอง“งู” ยังมีความสำคัญอีกอย่างคือถูกใช้เป็น “สายธุรำ” คือเครื่องหมายของวรรณะพราหมณ์ และสายโยคปัตต์ หรือสายคาดไหล่ของพระพิฆเนศอีกด้วย จนต่อมาก็กลายเป็นสายยัชโญปวีต สำหรับแสดงอำนาจของพวกพราหมณ์ 


จากเรื่องราวดังกล่าวทำให้เชื่อกันว่า “งู” จะไม่ทำร้ายผู้บริสุทธิ์ โดยเฉพาะผู้ที่นับถือพระศิวะและพระพิฆเนศ


ขอขอบคุณ

  • ข้อมูลความเชื่อเรื่องงู : องค์ บรรจุน, โลกของงูในความเชื่ออินเดีย-กรีกโบราณ สู่ “หมองูมอญ” วิถีชีวิตจริงไม่ตัดต่อ ไม่ใช้สตันท์. (ออนไลน์). จาก https://www.silpa-mag.com/culture/article_53972
  • ภาพเทศกาลนาคาปัญจามี : xinhuathai

Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล