X

ปณ.ไทย เปิดตัว 3 แสตมป์สำคัญทางประวัติศาสตร์

6 ธ.ค. 2564
350 views
ขนาดตัวอักษร

..64 - ไปรษณีย์ไทยเปิดตัวแสตมป์ 3 เรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์ ฉลองวาระสำคัญ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เริ่มจำหน่าย 5 ธันวาคมนี้


บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดตัวแสตมป์ที่ระลึกเรื่องราวสำคัญ ของ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ บนแสตมป์ 3 ชุด ได้แก่ชุดวันชาติ 2564” บันทึกภาพช้างไทยลักษณะมงคลตามตำรา คชลักษณ์ หนึ่งในสัญลักษณ์ประจำชาติร่วมกับศาลาไทย และดอกราชพฤกษ์ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ปี 2544 

โดยแสตมป์ชุดวันชาติ 2564 นี้ ได้มีการพิมพ์แบบพิเศษด้วยหมึกประกายมุก จำหน่ายดวงละ 5 บาท พร้อมซองวันแรกจำหน่าย 14 บาท

 พร้อมด้วยแสตมป์ “ชุด 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส” ซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกทางประวัติศาสตร์ไทย ด้านการศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์  และมนุษยศาสตร์ประจำปี .. 2563 – 2564 


โดยในแสมตป์ 1 ชุด จะมีทั้งหมด 5 ดวง ที่พิมพ์ด้วยเทคนิคฟอยล์ทองคละแบบกัน ประกอบด้วย ภาพพระพุทธชินสีห์และพระสุวรรณเขตภายในพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ใน 2 มุมมอง คือ แสดงให้เห็นภาพม้าหมู่บูชาฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 

และอีกหนึ่งมุมมองที่แสดงให้เห็นฐานชุกชีที่บรรจุพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และตามด้วยภาพบันทึกพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และสุดท้ายเป็นภาพอาคารมนุษยนาควิทยาทาน วัดบวรนิเวศวิหาร โดยแสตมป์ชุด 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสนี้ จัดจำหน่ายในราคาชุดละ 22 บาท พร้อมซองวันแรกจำหน่าย 36 บาท


และแสตมป์ชุดสุดท้าย คือ “ชุดวันดินโลก 2564” เป็นการบันทึกภาพเหตุการณ์เพื่อรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพของ .9 ในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน โดยในเหตุการณ์จะมีคณะผู้บริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติเข้าเฝ้าทูลเกล้า  ถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ซึ่งทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว และได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก เพื่อเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน ซึ่งแสตมป์ชุดนี้ จะจำหน่ายราคาดวงละ 9 บาท พร้อมซองวันแรกจำหน่าย 18 บาท


แสตมป์ทั้ง 3 ชุด มีกำหนดวันแรกจำหน่ายพร้อมกันในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ และทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com สามารถตรวจสอบรายชื่อที่ทำการที่เปิดให้บริการในวันที่.ได้ที่ https://kbms.thailandpost.com/portal

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล