X

“ปาราชิก” คืออะไร แบบไหนเข้าข่ายปาราชิก? | คำไทยรู้ไว้ใช้ถูกต้อง

2 พ.ค. 2565
4120 views
ขนาดตัวอักษร


“ปาราชิก” เชื่อว่าพี่ ๆ หลายท่านคงเคยได้ยินคำนี้มาบ้าง น้องบัวบานเองก็เคยได้ยิน แล้วก็เกิดความสงสัยว่า เอ๊ะ คำนี้หมายถึงอะไรนะ แล้วแบบไหนถึงเข้าข่ายปาราชิก วันนี้น้องบัวบานและ #คำไทยรู้ไว้ใช้ถูกต้องBB_MCOT หาคำตอบมาให้พี่ ๆ แล้วค่ะ


พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายคำว่า “ปาราชิก” เอาไว้ว่า

เป็นคำนาม มาจากภาษาบาลี หมายถึง ชื่ออาบัติหนักที่สุดในพระวินัย เมื่อภิกษุล่วงละเมิดแม้เพียงข้อใดข้อหนึ่งต้องขาดจากความเป็นภิกษุทันที บวชเป็นภิกษุอีกไม่ได้ หรือใช้เป็นคำวิเศษณ์ หมายถึง ผู้ละเมิดอาบัติปาราชิก เช่น พระปาราชิก ค่ะ

ส่วนอาบัติทั้ง 4 ข้อ ที่หากละเมิดแล้วจะเป็นพระปาราชิก คือ

1. เสพเมถุน 

2. ลักทรัพย์

3. ฆ่ามนุษย์

4. อวดอุตริมนุสธรรม (การที่ภิกษุแสดงตนหรือพูดให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนได้ฌานชั้นนั้นชั้นนี้ ตนได้บรรลุวิโมกข์ ได้สมาธิ สามารถเข้าสมาบัติได้ หรือสำเร็จมรรคสำเร็จผลอย่างนั้นอย่างนี้ เรียกว่า อวดอุตริมนุสธรรม หรืออวดอุตริมนุษยธรรม)


แล้วพบกันใหม่กับ คำไทยรู้ไว้ใช้ถูกต้องและน้องบัวบานกันนะคะ

ป.ล. ก่อนจากกัน น้องบัวบานมีเว็บไซต์ดี ๆ มาฝากพี่ ๆ ทุกคนด้วยนะคะ

❤️คำทับศัพท์ใช้แบบไหน? เช็กได้ที่ระบบฐานข้อมูลคำทับศัพท์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา https://transliteration.orst.go.th/search

❤️คำนี้เขียนถูกไหม? เช็กได้ที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (ออนไลน์) https://dictionary.orst.go.th/ 


บทความอื่น ๆ ของน้องบัวบาน

- คำไทยรู้ไว้ ใช้ถูกต้อง : bit.ly/khamthai_BB

- คำศัพท์ที่มักเขียนผิด : https://www.mcot.net/view/uMBSOWSN


Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล