X
TCAC เปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่ ความหวังช่วยประเทศไทย ขับเคลื่อนแก้โลกร้อน

TCAC เปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่ ความหวังช่วยประเทศไทย ขับเคลื่อนแก้โลกร้อน

6 ส.ค. 2565
210 views
ขนาดตัวอักษร

..65 - เวที TCAC "อนาคตไทย อนาคตโลกเปิดโอกาสคนรุ่นใหม่ เป็นความหวังขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดโลกร้อนเด็กไทยช่วยกันได้


ในเวที TCAC "อนาคตไทย อนาคตโลกที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2565 ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนการปัญหา ด้านการเปลี่บนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในงานประชุมภาคีขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทยภายใต้หัวข้อ : เยาวชนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Rising Stars for Climate Protection)  โดยมีการหยิบยกประเด็นการดำเนินงานของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในมิติต่าง 


นางสาวอรวรา ภูริเดช เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้ก่อตั้งบริษัทซันโซทรีส เอสอี จำกัด ในฐานะ ตัวแทนเยาวชนที่สนใจเรื่องธุรกิจ และได้เริ่มทำธุรกิจสีเขียว ภายใต้ ชื่อ "Sansotrees" ที่มุ่งเน้น การสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ สามารสร้างอาชีพให้คนในชุมชนอย่างยั่งยืน บอกว่า 

  • ความท้าท้ายในการขับเคลื่อนงานของ sansotrees คือ การ สร้างธุรกิจ สร้างชุมชน สร้างสิ่งแวดล้อม เพื่อความสมดุล และต้องยั่งยืน   


ด้ายนางสาวกัสมา มะหมัด เจ้าของเพจ “Plearn เรียน เล่น x KruGus” การเรียนรู้ธรรมชาตินอกห้องเรียน คุณครูในจังหวัดภาคใต้ หยิบยกประเด็นการสร้างองค์ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษา มาเป็นแนวทางการสอน เพื่อปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่รักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 


ด้านนายนวัฒน์ ตาลสุข เยาวชน ACE 2022 ชนะเลิศประกวดสารคดี Food Waste ตัวแทนเยาวชนที่ทำหน้าที่เป็นสื่อมวลชน ที่หยิบนำจุดเด่นด้านงานนิเทศศาสตร์ สืาอสารมวลชน มาถ่ายทอด ส่งต่อความรู้ ด้านสิ่งแวดล้อม ทุกคนเชื่อ ว่า ถึงเวลาแล้ว ที่ต้องรักษาสมดุลธรรมชาติ ก่อนที่ธรรมชาติจะทำร้ายเรา

นายวิโพ โตเซอ เยาวชน ACE 2020 เครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่าเชียงใหม่ ชนเผ่ากะเหรี่ยง ตัวแทนเยาวชนในพื้นที่ได้มาถ่ายทอดมุมมองการดูแลป่าในพื้นที่เชียงใหม่ การลงมือทำ และบอกต่อว่า 

  • ป่าคือหัวใจสำคัญของทุกชีวิต  ไม่เฉพาะคนดอย แต่คนเมืองก็ได้ประโยชน์จากป่า


นอกจากนี้ นายประหยัด เสือชูชีพ เยาวชน ACE 2022 ชาวปกาเกอะญอ จากแม่ปอคี ตาก ตัวแทนเยาวชนปกาเกอะญอ ได้มาถ่ายทอดถึงมุมมอง การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของชาวปกาเกอะญอ 


ซึ่งการประชุม TCAC เองเป็นมิติใหม่ ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำลองการประชุม COP เพื่อเปิดการแลกเปลี่ยนแนวทางจัดการปัญหาโลกร้อน หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ไทยได้ตั้งเป้าไว้ ที่แต่ละส่วนจะช่วยกันเดินหน้าให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างไร

อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล