X

เร่งแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ท่ามกลางการเเพร่ระบาดของโควิด 19

9 ก.ค. 2564
470 views
ขนาดตัวอักษร

 

9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 108 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video conferrence) โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และนาย เสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำนายกรัฐมนตรี เเละเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

พลเอกประวิตร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ ขอแจ้งให้ทราบว่า ท่านนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนเป็นอย่างมาก และได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน กระทรวงทุกกระทรวงเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชนตามหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละกระทรวงอีกด้วย ทุกหน่วยงานต้องให้ความสำคัญ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเร่งรัดในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้ได้ข้อยุติ หากมีประเด็นปัญหาใด ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา ขอให้สร้างการรับรู้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างรัฐบาลกับประชาชน ในภายหลัง


จากนั้นคณะกรรมการกำกับติดตามฯ ได้มีการ พิจารณาเห็นชอบคณะอนุกรรมการ ติดตามการแก้ไขปัญหา จำนวน 3 คณะ เพื่อช่วยเหลือ เร่งรัด ติดตาม การดำเนินงาน ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว  และได้มอบหมายให้ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ ทั้ง 3คณะ เป็นผู้บูรณาการ ติดตามการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของมวลชนในภาพรวม ร่วมกับกระทรวงต่างๆ และสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การช่วยเหลือ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 

พลเอกประวิตร กล่าวต่อว่า ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันปฏิบัติงานกันอย่างเต็มที่ แม้ว่าจะต้องมีการปรับรูปแบบ การทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีอยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ต่อไป และที่สำคัญ ขอให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นด้วย เป็นกำลังใจให้ทุกท่าน


อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล