X

"สงกรานต์" คำนี้มาจากไหน? | คำไทยรู้ไว้ใช้ถูกต้อง

13 เม.ย 2565
11740 views
ขนาดตัวอักษร

สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะทุกคน วันนี้น้องบัวบานและ #คำไทยรู้ไว้ใช้ถูกต้องBB_MCOT มาพร้อมกับคำว่า "สงกรานต์" ตามชื่อเรียกเทศกาลกันเลย คำนี้มีที่มาจากไหน มีความหมายว่าอะไร? ตามไปหาคำตอบพร้อมกันเลยค่ะ

"สงกรานต์"

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายคำว่าสงกรานต์เอาไว้ว่า เป็นคำนาม หมายถึง เทศกาลเนื่องในการขึ้นปีใหม่อย่างเก่า ซึ่งกำหนดตามสุริยคติ ปรกติตกวันที่ ๑๓-๑๔-๑๕ เมษายน วันที่ ๑๓ คือวันมหาสงกรานต์ วันที่ ๑๔ คือวันเนา และวันที่ ๑๕ คือวันเถลิงศก มีที่มาจากภาษาสันสกฤต คำว่า สงฺกฺรานฺติ อ่านว่า  สัง-กฺราน-ติ


  • วันที่ ๑๓ เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ คือวันที่ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ
  • วันที่ ๑๔ คือวันเนา. เนา เป็นคำภาษาเขมร แปลว่า อยู่. ถือว่าเป็นวันว่างที่อยู่ระหว่าง ๒ ศก
  • วันที่ ๑๕ เมษายน เป็นวันเถลิงศก แปลว่า ยกศกใหม่ ถือเป็นวันที่ดวงอาทิตย์จะเข้าสู่ราศีเมษอย่างเต็มที่ จึงเป็นวันที่ขึ้นศักราชใหม่

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

บทความอื่น ๆ ของน้องบัวบาน

- คำไทยรู้ไว้ ใช้ถูกต้อง 👉🏻  bit.ly/khamthai_BB

Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล