X
คำพ้องเสียง คืออะไร? | คำไทยรู้ไว้ใช้ถูกต้อง

คำพ้องเสียง คืออะไร? | คำไทยรู้ไว้ใช้ถูกต้อง

22 เม.ย 2565
16890 views
ขนาดตัวอักษร

เคยสงสัยไหมคะว่าคำในภาษาไทยหลาย ๆ คำนั้นมีคำที่ออกเสียงเหมือนกัน แต่ทำไมถึงเขียนต่างกัน ทำให้มักเกิดความสับสนว่า แบบไหนกันแน่นะที่เขียนถูกต้อง วันนี้น้องบัวบานและ #คำไทยรู้ไว้ใช้ถูกต้องBB_MCOT จะขอพาพี่ ๆ ทุกท่านไปทำความรู้จักกับ “คำพ้องเสียง” กันค่ะ


สาเหตุที่คำหลายคำในภาษาไทยเขียนต่างกันแต่ออกเสียงเหมือนกันนั้นเป็นเพราะคำเหล่านั้นคือ “คำพ้องเสียง” นั่นเองค่ะ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของ “คำพ้องเสียง” เอาไว้ว่า หมายถึง คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและมีความหมายต่างกันค่ะ ในอดีตเคยมีหนังสือแบบเรียนภาษาไทยของ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เรียกคำพ้องเสียงว่า “ไวพจน์” 


ตัวอย่างคำพ้องเสียงในภาษาไทย เช่น สีสัน สรรหา สร้างสรรค์ คัดสรร ผู้เฒ่า เถ้าถ่าน มุกตลก ประมุข หน้าตา น่ารัก ผูกพัน สายพันธุ์ สัมพันธ์ พืชพรรณ ผลิตภัณฑ์


เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย

“หนังสือแบบเรียนหลวง” เป็นแบบเรียนภาษาไทยที่แต่งโดย พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) มีทั้งหมด 6 เล่ม คือ มูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร อักษรประโยค สังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์ และพิศาลการันต์ ซึ่งเรียงลำดับจากง่ายไปยาก ดังนี้

- มูลบทบรรพกิจ ว่าด้วยรูปสระ พยัญชนะ ตัวอักษร วรรณยุกต์ และเครื่องหมายพิเศษต่าง ๆ มีแบบฝึกหัด อ่านเป็นกาพย์ เรื่อง พระไชยสุริยา ของสุนทรภู่

- วาหนิติ์นิกร แบบเรียนผันอักษรนำ โดยจัดตามลำดับตัวอักษร

- อักษรประโยค เป็นแบบเรียนการผันอักษรควบกล้ำ พร้อมด้วยการผันเสียงวรรณยุกต์

- สังโยคพิธาน ว่าด้วยเรื่องตัวสะกดในแม่ต่าง ๆ

- ไวพจน์พิจารณ์ ว่าด้วยเรื่องคำที่เขียนต่างกันแต่อ่านออกเสียงเหมือนกันตัวเดียวกันแต่สะกดต่างกัน

- พิศาลการันต์ ว่าด้วยเรื่องคำที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาต ตัวการันต์ ตัวที่อยู่ข้างท้ายและไม่ออกเสียง ไม่เป็นตัวสะกด คำที่มาจากภาษาบาลี หรือภาษาอื่น ๆ


ป.ล. ก่อนจากกัน น้องบัวบานมีเว็บไซต์ดี ๆ มาฝากพี่ ๆ ทุกคนด้วยนะคะ

❤️คำทับศัพท์ใช้แบบไหน? เช็กได้ที่ระบบฐานข้อมูลคำทับศัพท์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา https://transliteration.orst.go.th/search

❤️คำนี้เขียนถูกไหม? เช็กได้ที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (ออนไลน์) https://dictionary.orst.go.th/ 


บทความอื่น ๆ ของน้องบัวบาน

- คำไทยรู้ไว้ ใช้ถูกต้อง : bit.ly/khamthai_BB

- คำศัพท์ที่มักเขียนผิด : https://www.mcot.net/view/4k0PCef8 

Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล